Voor het keuren en onderhouden van hefbruggen wordt er door Autec sinds 2008 het RDW erkend Autec hefbruggen keurmerk gehanteerd.


Waarom een hefbrug keurmerk?

Alle hefbruggen waar personeel (dus niet de eigenaar) onder werkt moeten jaarlijks worden gekeurd volgens de Arbowetgeving. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties aan de hefbrug kan men terecht bij Autec. Ons keurmerk heeft landelijke dekking en is door de RDW, BOVAG, Focwa, VACO erkend en bij de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) bekend. Met ons keurmerk heeft de werkgever zekerheid dat de hefbrug voldoet, als deze gekeurd is door Autec.

Daarnaast eist de RDW dat een bedrijf dat APK uitvoert, deze keuring verricht op een hefbrug die is gekeurd volgens een RDW erkend keurmerk. Het keurmerk van Autec voldoet hieraan.


Het Autec hefbrug keurmerk gaat verder

Er zijn inmiddels diverse hefbrugkeurmerken op de markt, maar ons keurmerk gaat een stapje verder. Het keuren van de hefbruggen dient te gebeuren volgens de richtlijnen vastgelegd in de NEN1493 norm. Autec keurt al jaren volgens deze norm. Daarnaast worden de hefbruggen van Autec veelal verkocht in combinatie met een onderhoudscontract wat gekoppeld is aan garantieverlenging. Hierdoor wordt er tijdens de keuring een inschatting gemaakt over de te verwachten storingen en reparaties EN wordt er tegelijk preventief onderhoud uitgevoerd.

Klanten die hun hefbruggen bij ons laten keuren voldoen dus aan de eisen die in de wet zijn gesteld en daarmee aan de arbotechnische eisen van de RDW.


Interpretatiecomissie

Autec is één van de initiators van de interpretatiecommissie hefbruggen keur tezamen met de RAI Vereniging.